PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

OBS Het Spectrum

Boekenberghstraat 12

7906 GA

Hoogeveen

Telefoon: (0528) 225556

E-mail:
obshetspectrum@bijeen-hoogeveen.nl

 

Welkom op de site van OBS Het SpectrumZuid

                 


OBS Het Spectrum staat voor:                      

Niet apart maar samen

                Samenwerking binnen de brede school

                Respect voor elkaar (waarden en normen)

                Iedereen is welkom

Talentontwikkeling: het beste uit het kind

                Iedereen heeft talent

                Gebruik maken van je eigen talent en het talent van de ander/anderen

                Passend onderwijs: onderwijs afgestemd op de mogelijkheden van het kind

                Elk kind is in beeld

Zelfredzaamheid

                Zelfstandig werken: planbord, dag- en weektaken

                Coöperatief werken

                Leren kiezen

                Opkomen voor jezelf