PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

OBS Het Spectrum

Boekenberghstraat 12

7906 GA

Hoogeveen

Telefoon: (0528) 225556

E-mail:
obshetspectrum@bijeen-hoogeveen.nl

 

Welkom op de site van OBS Het SpectrumZuid

                 


OBS Het Spectrum staat voor:                      

Niet apart maar samen

                Samenwerking binnen de brede school

                Respect voor elkaar (waarden en normen)

                Iedereen is welkom

Vreedzame school

                Wij gaan respectvol met elkaar om

                Wij zorgen voor rust in de school

                Wij werken en spelen samen

Zelfredzaamheid

                Zelfstandig werken: planbord, dag- en weektaken

                Coöperatief werken

                Leren kiezen

                Opkomen voor jezelf