PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

OBS Het Spectrum

Boekenberghstraat 12

7906 GA

Hoogeveen

Telefoon: (0528) 225556

E-mail:
obshetspectrum@bijeen-hoogeveen.nl

Ons team

 

Albert Wilkens Directeur
Jeanine Tinholt/Karlien de Jonge-Slooten Groep 1b/2b
Marga BenMiloud/Gea Heins Groep 1a/2a
Geert Bremmer Groep 3
Alice Bieringa/Sanne Benjamins Groep 4
Theo Dragstra/Sanne Benjamins Groep 5
Nienke Wassens/Sanne Benjamins   Groep 6/7
Ellen van Oosten Groep 7/8
Loes Onderwijsassistente
Livius Kooy Vakleerkracht Gym
Lammie Oost-van Wester IB-er
 Jeanine Tinholt Ict-er