PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

OBS Het Spectrum

Boekenberghstraat 12

7906 GA

Hoogeveen

Telefoon: (0528) 225556

E-mail:
obshetspectrum@bijeen-hoogeveen.nl

 

Onze school

De visie van Het Spectrum, wat willen we bereiken?

Het Spectrum wil het beste uit elk kind halen!
Dit willen we bereiken door een open school te zijn voor kinderen en ouders, waar goede prestaties en een veilig schoolklimaat met elkaar samengaan. Een kind moet zich thuis kunnen voelen op onze school en vertrouwen hebben in de leerkrachten. Wij vinden het erg belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan.

Het onderwijs is zo ingericht dat er zoveel mogelijk tegemoet wordt gekomen aan de individuele ontwikkeling van ieder kind. Daarnaast is interactie met andere kinderen essentieel en een belangrijk onderdeel tijdens de instructie en het zelfstandig werken.
Om het verantwoordelijkheidsgevoel te bevorderen is er in onze schoolorganisatie dagelijks tijd ingeruimd voor zelfstandig werken zonder voortdurende hulp van de leerkracht. De kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen werk.

 

Samen met u willen we zorgen dat uw kind zich optimaal ontwikkelt op onze school.
Onze school stelt taal centraal. Beheersen van taal op alle gebieden is de sleutel tot succes!

De missie van Het Spectrum Hoe willen we dat bereiken?

het hanteren van een onderwijskundige en pedagogische doorgaande lijn
inspelen op de individuele ontwikkeling
het verzorgen van effectief onderwijsduidelijke uitleg: werken met een vast model voor instructie
systematisch volgen van prestaties
het inrichten van een gerichte zorgverbreding: extra hulp voor kinderen met leerproblemen en voor kinderen die meer stof aan kunnen
het bevorderen van de zelfstandigheid: zelfstandig werken
het invullen van een goed pedagogisch klimaat
het opbouwen van een goede band met ouders door duidelijke communicatie
professionele leerkrachten