PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

OBS Het Spectrum

Boekenberghstraat 12

7906 GA

Hoogeveen

Telefoon: (0528) 225556

E-mail:
obshetspectrum@bijeen-hoogeveen.nl

Overblijven

U kunt uw kind op school laten overblijven. Dit is mogelijk op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag. Vier keer overblijven kost € 4,-
Het is nodig dat u hiervoor een overblijfkaart koopt.
De groepsleerkracht kan u vertellen bij wie u deze kaart kunt kopen.
We beschikken over een overblijfreglement. Dit dient u te ondertekenen voordat van
het overblijven gebruik gemaakt kan worden.