PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

OBS Het Spectrum

Boekenberghstraat 12

7906 GA

Hoogeveen

Telefoon: (0528) 225556

E-mail:
obshetspectrum@bijeen-hoogeveen.nl

Schoolregels

Wij zorgen voor rust in de school   

Rustig binnen is goed beginnen!

 

Binnen het hek is de klas je plek.

Wij gaan respectvol met elkaar om

Voor groot en klein zullen we aardig zijn

 

Zegt de ander stop, dan houd ik op!

Wij werken en spelen   samen                                    

Jij, ik, hij, zij op obs Het Spectrum hoort iedereen erbij! 

 

Voor alle materialen zorgen wij goed, omdat je ze weer gebruiken moet.