PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

OBS Het Spectrum

Boekenberghstraat 12

7906 GA

Hoogeveen

Telefoon: (0528) 225556

E-mail:
obshetspectrum@bijeen-hoogeveen.nl

Schooltijden

Groep 1 t/m 4  
maandag,dinsdag,donderdag,vrijdag      08.30 - 12.00 uur
maandag,dinsdag,donderdag      13.00 - 15.00 uur
woensdag      08.15 - 12.00 uur
Groep 5 t/m 8  
maandag,dinsdag,donderdag,vrijdag      08.30 - 12.00 uur
maandag,dinsdag,donderdag,vrijdag      13.00 - 15.00 uur
woensdag      08.15 - 12.00 uur

Vrije dagen/middagen:
dinsdag 5 december:         alle kinderen om 12.00 uur vrij

vrijdag 22 december:        alle kinderen om 12.00 uur vrij

woensdag 14 februari:       alle kinderen vrij

vrijdag 27 april:                alle kinderen vrij 

woensdag 27 juni:            alle kinderen vrij

woensdag 18 juli:             alle kinderen vrij

vrijdag 20 juli:                 alle kinderen om 12.00 uur vrij


Vakanties

In de gemeente Hoogeveen is een vakantiecommissie voor het primair onderwijs. In de commissie hebben alle schooltypen en -achtergronden zitting. Deze commissie maakt een voorstel voor het komend jaar en legt het voorstel voor aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Nadien wordt het definitieve voorstel aan de desbetreffende scholen toegestuurd. De vakanties voor het schooljaar 2017-2018 zijn:

 

Herfsvakantie maandag 23 oktober t/m vrijdag 27 oktober 2017
Kerstvakantie maandag 25 december 2017 t/m vrijdag 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart 2018
Goede vrijdag/Pasen vrijdag 30 maart  t/m maandag 2 april 2018
Meivakantie/Koningsdag vrijdag  27 april t/m vrijdag 4 mei 2018
hemelvaartweekend donderdag 10 mei en vrijdag 11 mei 2018
Pinksteren  maandag 21 mei en dinsdag 22 mei 2018
zomervakantie maandag 23 juli t/m vrijdag 31 augustus 2018